Budownictwo kolejowe stosuje wszystkie dopuszczalne osiągnięcia techniki oraz technologii. W celu poprawy i rozbudowy wykonywanych inwestycji nadzwyczaj w szeregu przypadków korzysta się z gotowych elementów. Prefabrykaty kolejowe oraz http://kolsystem.pl stosowane są także przy remontach oraz rozbudowie infrastruktury kolejowej. Zakłady produkcyjne rozwijają i dostosowują swoją propozycję do wymagań przemysłu kolejowego. To naturalnie dzięki współczesnym technologiom wyprodukowane detale użytkowane są też przy budowie estakad, mostów lub nasypów.

Z reguły spotkać się można z prefabrykatami w postaci belek mostowych, otworów skrzyniowych, ścianek oraz płyt peronowych. Następnymi elementami wykorzystywanymi przy budowie i renowacjach są elementy przepustów, przejścia oraz mosty, stopnie w jakie wyekwipowane są skarpy, przeróżne nadproża i ścianki oporowe. Bogata rozmaitość tych artykułów powoduje, że niemal każda inwestycja ma prawo być wykonana z uznaniem przy ich zastosowaniu. Różnią się one co więcej wielkością i parametrami. W budowie komunikacyjnej, jednym z najistotniejszych detalów konstrukcyjnej są różne przepusty. Sprzyjają one do realizowania cieków wodnych oraz ściekowych.

Dodatkowo buduje się z nich przejścia dla pieszych oraz zwierząt. Prefabrykaty kolejowe są stosowane przy budowie rozmaitych konstrukcji. O ich jakości oraz bezpieczeństwie stanowi typ materiału użytego do budowy, poprawność montażu i wykonania. Otwory skrzyniowe wykorzystywane w większości wypadków w celu zbudowaniu tunelu lub też przejścia. W zależności czy mają się nimi przemieszczać ludzie czy zwierzęta ich wielkość i jakość będzie inna. Układane jeden obok drugiego oraz łączone przy użyciu materiałów budowlanych tworzą splecioną strukturę. Wykazują wybitnie wielką wytrzymałość na obciążenia i czynniki zewnętrzne. Prefabrykaty, których zadaniem jest odprowadzanie drobnych cieków wodnych czy ściekowych na domiar tego posiadają dobre parametry szczelności, wodoodporności oraz chłonności i odporność na defekty mechaniczne lub metamorfozy temperatury.