Poza wykorzystywaniem z porad sądowych i innego tego rodzaju usług jakakolwiek jednostka ma prawo odpłatnie skorzystać z profesjonalnych usług notariusza. Miejscem, do jakiego powinna się udać taka figura jest kancelaria notarialna. Jest to miejsce, w jakim z pewnością spotkamy osobę wywierającą zaufanie i obeznaną w wykonywaniu swoich obowiązków. Żeby nie było złudzeń, iż skoro notariusz jest urzędnikiem i równocześnie pełni funkcję osoby zaufania powszechnego jego usługi są bezpłatne.

Jednakże większa część opłat za usługi zaświadczane przez notariusza jest unormowana i z góry uzgodniona dla wszystkich. Mówi o tym właściwe rozporządzenie. Jest to tak zwany cennik odgórny. Wobec tego nie powinno być sytuacji, w jakiej jeden notariusz pobiera niższą opłatę za tą samą działanie, co drugi. Jest to także jeden z powodów, dla którego kancelarie notarialne tak w rzeczy samej mogą się znajdować obok siebie oraz nie są dla siebie pod względem cen żadną konkurencją, a wybór notariusza poprzez daną osobę nie jest również dokonywany poprzez kryterium ceny jedynie ludzie kierują się na przykład ładniejszą reklama lub bardziej wpadającą w ucho nazwą kancelarii lub nazwiskiem. Chodząc do notariusza należałoby wiedzieć, czym on w ogóle się zajmuje i z jaką sprawą można do niego się udać.

Newralgicznym zadaniem notariusza jest przygotowywanie aktów notarialnych. Akt notarialny można porównać do umowy, to oznacza jak ktoś coś na przykład sprzedaje to prócz podpisania sporządzonej umowy przez dwie osoby zawierają też umowę przy obecności notariusza. Notariusz wpisuje w akt wszystkie informacje, takie, jak kogo dotyczy akt oraz swoje, jakiego przedmiotu dotyczy, datę i miejsce sporządzenia dokumentu, wpisuje cenę itd. – wypróbuj notariuszrataje.pl. Niezwykle ważne przy takich czynnościach jest to, iż przed podpisaniem notariusz jest zobligowany do głośnego odczytania przyrządzonego pisma oraz upewnić się, że osoby go podpisujące go rozumieją. Po podpisaniu jest to już dokument urzędowy oraz na jego mocy przedmiot aktu przechodzi na własność osoby pozyskującej lub otrzymującej w darowiźnie jak oraz na przykład, jako pożyczka.