Bez względu, czy planujemy zawrzeć związek małżeński jako ślub cywilny lub kościelny, na uwadze powinniśmy mieć fakt, ze żąda to od nas dopilnowania wielu formalności. Przy głównej wizycie w Urzędzie Stanu Cywilnego dowiemy się, że by ślub w stanie się odbyć trzeba spełnić cykl określonych wymagań. Urzędnikowi zademonstrować należy chociażby akt urodzenia, dane z dowodu oraz wypełnić zaświadczenia. Ślub cywilny udzielony zostanie figurom, jakie spełniają określone prawne oczekiwania. Postać pracująca w urzędzie przedstawi też narzeczonym wolne terminy, w których ma okazję się ta uroczystość odbyć. W wypadku decyzji o ślubie kościelnym będziemy zobowiązani do akcesoryjnych czynności. Ślub poprzedza wizyta w kancelarii parafialnej i rozmowa z księdzem. Warto zawczasu ustalić, w jakiej parafii będziemy zawierać związek małżeński. Zwyczajowo obywa się to w tej, do której przystaje panna młoda zgodnie z adresem jej zameldowania. Uroczystości weselne w sytuacji odmiennych preferencji, na osobisty wniosek może się jednak odbyć w innym miejscu.

Jak wybrać rodzaj ślubu?

Figury, jakie chcą zawrzeć związek małżeński w kościele mają do wyboru obecnie dwie wersje. Są w stanie wziąć przedtem ślub cywilny a następnie kościelny bądź też połączyć ślub w konkordatowy. Wówczas, związek małżeński zawarty w obecności księdza posiada moc ustawodawczą taką samą, jak przysięga złożona w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ślub, określany mianem konkordatowym wiąże się z kolosalną liczbą formalności. Poprzedza go także wizyta w urzędzie w celu ustaleniu braku przeciwwskazań do zawarcia związku oraz odebraniem stosownych dokumentów. Mają one ważność trzech miesięcy. Należy je dostarczyć kapłanowi. Przygotowując się do takiego wesele narzeczeni muszą obyć nauki przedmałżeńskie oraz spotkania w poradni przedmałżeńskiej. Odbycie takiego kursu jest warunkiem koniecznym jak także wcześniejsze przyjecie odpowiednich sakramentów przed wesele. Para młoda zobowiązana jest też do ustalenia daty, godziny, parafii jak również formy uroczystości. Spotkania z księdzem mają prócz tego na celu ustaleniu zgodności intencji i formalności związanych z prawem kanonicznym.