Jeszcze do niedawna zdominowało przekonanie, iż jednostka z wyższym wykształceniem powinna móc pochwalić się osiągniętym tytułem magistra. W tej chwili niemniej jednak, po wprowadzeniu podziału studiowania na dwa etapy, wiele osób decyduje się na zwieńczenie swojej edukacji na poziomie licencjata, zakładając, iż będzie zajmować się budowaniem prywatnej kariery zawodowej, a na studia magisterskie wróci być może następnie. Naturalnie ciągle są osoby, jakie decydują się na studia magisterskie od razu. Nieraz jednak wybierają kompletnie inny kierunek, żeby w trakcie pełnego procesu studiowania pozyskać wiedzę z kolosalnego aspektu i móc pochwalić się uzyskanym wykształceniem w dwóch przeróżnych dziedzinach.

Oczywiście z punktu widzenia młodego człowieka sytuacja ta jest przydatna. W ciągu pięciu lat studiów ma on możliwość ukończenia dwóch kierunków. Taką praktykę wykorzystują na przykład młodzi praktykanci żurnalistyki, jacy najpierw zdobywają tytuł licencjata z zakresu politologii, socjologii czy też polonistyki czy kulturoznawstwa, a w następnej kolejności kontynuują naukę na studiach typowo redaktorskich – w korekcie prac wspomogą specjaliści z usługi redaktorskie. Bo należy tu naznaczyć, że aktualnie w znacznej większości przypadków studia magisterskie trwają wyłącznie dwa lata, podczas których należy uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów mających w głównej mierze poszerzyć ogólną wiedzę w danej dziedzinie oraz w takich, jakie zezwalają na rozwijanie własnych, w wielu przypadkach wybitnie wąskich zainteresowań. Najważniejsze w trakcie studiów magisterskich jest naturalnie seminarium. To specyficzny typ zajęć, jaki odbywa się w mniejszych aniżeli sztampowe, dwudziestokilkuosobowe, grupach.

Na początku seminarium, każdy z jego uczestników wybiera sobie konkretny temat, który w ciągu całych studiów magisterskich chce zgłębiać. W następnej kolejności w czasie olejnych spotkań prezentuje wyniki swojej pracy, by na koniec utworzyć na ich podstawie pracę magisterską. Studia magisterskie oczywiście kończą się tak oznaczaną obroną pracy. Diagnostyka studiów jest rezultatem oceny pracy, obrony oraz średniej ocen zdobytych z pojedynczych egzaminów zdawanych w trakcie studiów.