Legalne kierowanie wehikułami w kraju nie jest żadnym kłopotem. Wystarczy jedynie posiadać samochód i istotne prawo jazdy. Problemy są w stanie pojawić się wtedy, kiedy pragniemy podróżować po drogach biegnących przez inne państwa. Zasadniczo lokalne prawa jazdy powinny być cenione w każdym kraju, bodaj że władze danego kraju potrzebują, aby kierowca posiadał internacjonalne prawo jazdy. Może się zdarzyć także tak, iż cudzoziemskie prawa jazdy będą respektowane tylko przez oznaczony czas, od przybycia kierowcy do danego kraju. Po upływie tego czasu (na przykład trzech miesięcy w Stanach Zjednoczonych Ameryki) kierowca jest zobowiązany do wyrobienia sobie regionalnego dokumentu.

W Europie jednak nie musimy się tego obawiać. To właśnie dzięki temu, iż Polska jest członkiem Unii Europejskiej, jej obywatele są rozpatrywani na równi z pozostałymi europejczykami. Nawet nasze auta nie powinny być zarejestrowane w lokalnych urzędach, żeby mogły legalnie spędzić całe własne życie w aspekcie naszych granic. Najwięcej osób porusza się samochodami osobowymi. By to prawnie robić, wypada posiadać istotne prawo jazdy kategorii B – przetestuj http://adrom.czest.pl/. By móc się o nie ubiegać, wypada skończyć 18 lat oraz nie posiadać jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich (alkoholizm, narkomania, niedociągnięcia wzroku itp.).

Aby przystąpić do państwowego egzaminu na prawo jazdy, należy w pierwszej kolejności odbyć kurs na prawo jazdy. Na kursie otrzymuje się wiedzę teoretyczną, niezbędną do poruszania się po drogach, a także przystępuje się do lekcji przydatnych, w jakim miejscu pod okiem instruktora wyjeżdża się autem na drogi. Pierwszy wyjazd „na miasto” jest znaczącym i stresującym momentem. Większa część kursantów w tej chwili ma za sobą wyłącznie kilkanaście-kilkadziesiąt minut za sterami pojazdu. Kierowanie autem nie jest niemniej jednak aż takie straszne, jak się ma okazję wydawać. Po odbyciu kursu przystępuje się do urzędowego egzaminu w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Po jego zdaniu wystarczy już wyłącznie czekać na pozyskanie wytęsknionego prawa jazdy.