Wygodne używanie telefonu – mocowania
Jedno z najpopularniejszych urządzeń innowacyjnej generacji, inaczej telefon komórkowy, wymyślony został ponad pięćdziesiąt lat temu. Pierwsze funkcjonujące urządzenie zaprezentowano w Nowym Jorku czterdzieści lat wstecz. Telefon ten ważył nieomalże kilogram oraz miał gabaryty cegły budowlanej.

Działanie tego rodzaju telefonów radiowych oparte jest na wykorzystywaniu sieci stacji przekaźnikowych. Pod pojęciem komórki w systemie telekomunikacyjnym rozumie się zakres zdominowany przez jedną stacje przekaźnikowa. Komórki są zróżnicowane pod względem wymiarów, a wielkość ta podporządkowana jest od rodzaju terenu i jego zaludnienia. Najogromniejsze są megakomórki wykorzystujące z satelity, zaś na obszarach pozamiejskich o promieniu około kilkunastu kilometrów wykorzystuje się mikrokomórki.

Gęstszej sieci żądają tereny gęsto zaludnione, w następstwie tego na obszarach miast stosuje się mikrokomórki, o promieniu do kilku kilometrów. Najmniejsze są tak zwane piko komórki, będące od czasu do czasu sieciami immanentnymi znajdujące się na obszarze wewnętrznym obiektów.

Telefonia komórkowa stała się dla człowieczeństwa tak ważnym wynalazkiem, że jej rozwój oraz udoskonalenie przebiegać zaczęło w natychmiastowym tempie oraz obejmować swym zasięgiem cały świat, co weryfikują takie gadżety, jak kabel hdmi. Sto kilkadziesiąt lat upłynęło od uruchomienia pierwszych smartfonów na korbkę do smartfonów III generacji gwarantujących kontakt wizualny pomiędzy rozmówcami. Telefon okazał się wynalazkiem epokowym, dlatego wspierało go tak napięte ulepszanie oraz modernizowanie. Po telefonach z tarczą numeryczną nastały aparaty wyposażone w klawisze i telefony bezprzewodowe. Skonstruowanie ich było następstwem opracowania układów scalonych.

Oryginalnie telefony bezprzewodowe przekazywały dźwięki w sposób analogowy, tudzież opracowanie systemu cyfrowego – GSM -zapoczątkowało gruntownie rewolucyjną oraz jedną z najdynamiczniej rozwijających się na świecie branż, a mianowicie telefonię komórkową. Uformowała ona eksplozję idei i innowacji technologicznych. Konsekwencją ich stało się upowszechnienie i spopularyzowanie systemu.