Ubezpieczenie OC ma obowiązek posiadać każdy z nas. To właśnie dzięki temu jesteśmy uprawnieni do tego, aby poruszać się naszym samochodem po krajowych drogach. W momencie, kiedy dojdzie do wypadku, to możemy w ten sposób zagwarantować drugiej osobie właściwe odszkodowanie. Zasada jest taka, że zadośćuczynienie wypłaca przedstawiciel poszkodowanemu.

Jednak może on potem postarać się o zwrot pieniędzy do posiadacza polisy OC. Następuje to w czasie, gdy nie miał on upoważnienie do kierowania danym pojazdem, zbiegł z miejsca zdarzenia, wyrządził szkodę planowo, wyrządził szkodę pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających, narkotyków. Takie samo postępowanie zachodzi w sytuacji, kiedy winny wszedł w posiadanie auta w skutek popełnienia przestępstwa.

Wówczas jest on zobowiązania do poniesienia takich wszelkich kosztów, które dotyczyły zapewnienia odszkodowania poszkodowanemu. Ubezpieczalnia będzie starała się skierować do niego należyte rachunku, które on musi pokryć w danym terminie, okresie. Czasem dochodzi do o wiele bardziej zagmatwanych wypadków samochodowych. Na przykład winny nie miał ubezpieczenia OC, wtenczas jesteśmy w stanie zdobyć zadośćuczynienie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – ten pokrywa także wydatki, jakie wygeneruje Transport maszyn budowlanych i rolniczych Kraków. Tak w takim razie to stworzona przez nas ubezpieczalnia będzie gwarantowała nam odszkodowanie w tej sprawie. Jednakowoż nie zawsze dochodzi do takiego rozwiązania.

Na przykład na poszkodowanym ma prawo ciążyć obowiązek wyrównania strat, kotnych nie poniósłby, jeżeli by skorzystał z polisy OC winnego danego wydarzenia, kolizji samochodowej. Do takich strat możemy na przykład zaliczyć opłatę za uzupełnienie kwoty ubezpieczenia po szkodzie, utrata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę. Nieraz w polisach AC zauważymy udział własny. W takim przypadku ubezpieczalnia jest odpowiedzialna za pokrycie 70% wydatków, poza tym ma prawo wziąć pod szczególną uwagę zwrócenie kosztów za wymienniki, a nie części, jakie są oryginalne. Odpowiednio wobec tego będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, w owym czasie wszystko przebiega w dogodniejszej sytuacji, również dla poszkodowanego.