Obsługa firm w kancelarii adwokackiej Iwony Cebo – Kubiczek jest sprawna i na wysokim poziomie. Podmioty gospodarcze mogą głównie korzystać z bieżącej obsługi prawnej. Obejmuje ona: opracowywanie umów i opinii prawnych, opracowywanie ogólnych reguł sprzedaży lub o świadczeniu usług, poradnictwo z obrębu prawa pracy, sporządzanie kontraktów menadżerskich, sporządzanie umów o zakazie konkurencji, opracowywanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania, opracowanie aktów wewnętrznych w przedsiębiorstwie, reprezentację w negocjacjach z kontrahentami, reprezentowanie w sądzie.

Dlatego, w dyscyplinie adwokat sprawy karne dąbrowa górnicza świadczenia wskazanej specjalistki uchodzą za kompleksowe. Pomoc poszerzona jest też o prawo handlowe, w zakresie problematyki do jakiej zaliczają się: tworzenie spółek, przekształcenia oraz likwidowanie spółek, odpowiedzialność cywilna i karna osób zasiadających w zarządzie, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, wystosowanie aktów wewnętrznych, opracowanie i opiniowanie umów a także tematy w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Klienci biznesowi decydują się także na pomoc Iwony Cebo – Kubiczek odwołujące się do prawa administracyjnego oraz podatkowego.

Kancelaria zapewnia im w takiej sytuacji: reprezentowanie przed organami administracji państwowej oraz samorządowej, otrzymanie istotnych decyzji administracyjnych, wykonywanie odwołań od różnego rodzaju ustaleń administracji, reprezentację przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi a także przed NSA, sporządzanie odwołania od postanowień urzędów skarbowych, pomoc prawną w sprawach z obrębu ordynacji podatkowej, wsparcie prawne w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami, jak i pomoc w sprawach dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. W celu rozpoczęcia współpracy, należy zadzwonić pod numer telefonu opublikowany na stronie kancelarii oraz zapisać się na konsultację.