Z roku na rok, jakim sposobem podają dane redagowane przez Polską Izbę Turystyczną, rosną liczby turystów zagranicznych odwiedzających nasz kraj. Świadczy to o zwiększonym zainteresowaniu podróżników z wielu krajów stworzona przez nas ojczyzną, jaka przez całe lata dawnego ustroju socjalistycznego była w pewnym stopniu zamknięta przed samowładczym zwiedzaniem przez wędrowców.

Zagraniczni przybysze zwiedzają różne zakątki naszego kraju, kierowani rozmaitą motywacją, jednak są miejsca, gdzie zwłaszcza wielu wędrowców co roku przybywa. Do takich punktu na pierwszym miejscu wolno zaliczyć stolice Małopolski – Kraków, w jakim miejscu liczba podróżników przybywających w ciągu roku dawno już przekroczyła milion.

Turyści oczarowani są starym miastem, liczebnością kościołów oraz ładnymi kamieniczkami. Wybitnie wielu także podróżników, szczególnie z Niemiec, odwiedza nasze Mazury, gdzie z roku na rok powstaje coraz więcej hoteli, portów jachtowych, proponujących usługi na najwyższym europejskim poziomie, z pozostałej zapewniającym niezapomniane wrażenia w przepiekanych pejzażach. W miarę bogacenia się pojedynczych społeczeństw, wzrasta zainteresowanie turystyką jako taką, ludzie coraz znacznie więcej pieniędzy wydają na wojaże turystyczne, spędzanie wczasów poza granicami swojego kraju, dopiero ujawniający się od miarodajnego czasu kryzys gospodarczy w wielu rozwiniętych krajach świata spowodował trochę zahamowanie wojaży turystycznych.

Niezwykle popularna od kilkunastu lat jest tak zwana turystyka tematyczna – dla hobbystów tego typu turystyki kryzys nie jest czynnikiem osłabiającym nasilenie wyjazdów – wypróbuj http://ecotravel.net.pl/. Przykładem może być rodzaj turystyki ukierunkowanej na zwiedzanie na przykład średniowiecznych zamków, entuzjaści odwiedzają każdego roku, w miarę posiadanych możliwości finansowych, następnych szlaków obejmujących takie zamki. Niezmiernie legendarne są szlak zamków położonych w dolinie Loary we Francji, szlak starych zamków kładzionych w południowej Anglii czy też też szlak zamków położonych w środkowej Hiszpanii. W stworzonym przez nas kraju również są tego typu szlaki turystyczne, obejmujące zamki średniowieczne, w pewnych sytuacjach nawet ich ruiny, jak Szlak Orlich Gniazd, obejmujący tego rodzaje budowle na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej.