Ludzie pracujący w jakiejkolwiek specjalności znamionować muszą się w swojej pracy reprezentatywnymi umiejętnościami, których opanowanie warunkuje ich istnienie oraz pracę w danym zawodzie. Mechanik musi znać się bardzo dobrze na tym, co odnawia. Malarz na typach farb, powierzchni i umiejętności doboru właściwych. A taksówkarz musi nie jedynie być dobrym kierowcą, ale przede wszystkim musi znać bezbłędnie topografię całego miasta. To jedna z jego w największym stopniu bazowych umiejętności.

Figury korzystające z taksówki oczekują tego, że po powiedzeniu miejsca docelowego, nie będą już musiały nic więcej dopowiadać, a prowadzący dowiezie ich bez kłopotu, błyskawicznie oraz najkrótszą drogą we wskazane miejsce – przetestuj taksówka serock. Obecnie wydawać by się mogło, że ta zdolność nie jest już przydatna, ponieważ systemy nawigacji GPS rozwiązują ten problem i pozwolą każdemu trafić wszędzie. To przykre, nie zawsze tak jest.

Każde miasto ulega ciągłym przeobrażeniom, powstają innowacyjne ulice, są remonty, objazdy oraz wypada się w tym porządnie orientować, żeby nie ośmieszyć się przed kontrahentem. Jest niemal miarodajne, że klient, który zobaczy, że kierowca, który go wiezie nie zna się na topografii miasta, więcej nie będzie pragnął skorzystać z tej sieci taryf. Żeby ułatwić sobie pracę, wszystkie branże i przedsiębiorstwa wypracowują sobie miarodajne normy oraz standardy, których przestrzeganie ma uprościć im pracę, ustandaryzować miarodajne procedury oraz uczynić, iż praca będzie bardziej wymierna i łatwiejsza do wykonywania, jakkolwiek oraz do kontroli. W specjalizacji taksówkowej również możemy mówić o pewnych standardach, które upraszczają porównanie np. cen poszczególnych firm. Każda korporacja absorbująca się przewozem taksówkami ma swój cennik, w którym jest podany koszt przejazdu jednego kilometra, oraz cena za tak zwane „trzaśnięcie drzwiami”, innymi słowy za przejazd, gdyby nawet konsument pragnął po paru metrach zrezygnować z jazdy. Taksówki nie są w stanie sobie pozwolić na jeżdżenie za darmo, stąd takie zabezpieczenie. Poza tym są odpowiednie taryfy, wg. których liczone są koszty przejazdu. W większości wypadków są dwie strefy, jedna w obrębie miasta oraz druga, kiedy kurs wykracza poza miasto, co oznacza automatycznie dalszą trasę. Także inaczej są liczone kursy w trakcie dnia, a inaczej kursy nocne, jakie zaczynają się zazwyczaj po godzinie 22 lub ewentualnie 23.