Określenie wielkości kancelarii prawnej różni się w zależności od kraju. Na ogół aprobuje się, że drobna kancelaria prawna ma do 50 mecenasów, a duża kancelaria prawna to taka, która osiąga przynajmniej 100 adwokatów. Kancelarie prawne dzielą się na ogólne bądź wyspecjalizowane. Chociaż prawdą jest, że wymiar kancelarii prawnej zależy od wielkości ludności i gospodarki kraju, istnieją przykłady na to, iż nie jest to regułą. Mecenasi przynależący do kancelarii ustawodawczych w takich państwach jak Irlandia czy Pionierska Zelandia, muszą konkurować z rozległymi kancelariami, kalkulującymi ponad 200 prawników, pomimo, iż kraje te liczą sobie blisko cztery miliony mieszkańców. Technik prawny jest jednostką, jaka bez posiadania pozwolenia na wykonywanie zawodu adwokata, pomaga adwokatom w pełnieniu ich powszednich obowiązków – sprawdź polski adwokat Niemcy.

Bardzo często spotyka się ich w kancelariach ustawodawczych w Stanach Zjednoczonych, rzadziej w pozostałej części świata. Technicy legislacyjni muszą pracować pod nadzorem adwokata, ale warunki miejsc pracy różnią się w zależności od kraju. W znacznej większości krajach, ugruntowała się tradycja przekazywania wielu zadań prawniczych przeróżnym notariuszom i urzędnikom. Określenie adwokat odnosi się, bo do jednego oraz odpowiednio zdefiniowanego typu zawodu. W kancelariach prawnych zatrudnione są, bowiem osoby, zwane prawnikami, którzy są asystentami oraz nie mają uprawnień do obrony ludzi w sądach.

Bardzo trudno jest sformułować uogólnienie, jakie mogłoby być trafne dla wszystkich krajów, ponieważ każdy kraj ma swoje własne metody podziału pracy prawniczej. Warto odnotować, że w Anglii, w XIX wieku podzielono zawód prawniczy na mecenasów (barristers) oraz radców ustawodawczych (solicitors). W wielu państwach istnieje podział na adwokatów oraz prokuratorów, tak jak to ma miejsce na przykład w Hiszpanii. Jednakowoż i w tym wypadku w wielu państwach zdecydowano się na połączenie rozmaitych typów ekspertów w dziedzinie prawa pod nazwą adwokaci łódź. Praca, jako adwokat żąda stosowania wiedzy teoretycznej, która jest zwykle bardzo rozległa, do praktycznych przypadków oraz do rozwiązywania indywidualnych problemów.