Efektywne oczyszczenie z zanieczyszczonych zawiesin jest zapewnione, jeśli ktokolwiek zdecyduje się na zakup separatorów substancji ropopochodnych na użytek we własnym zakładzie pracy. Ścieki doprowadzone do separatora powinny być oczyszczone z zawiesin mineralnych w osadniku dołączonym do urządzenia. Można również zdecydować się na separator substancji ropopochodnych z połączonym osadnikiem zawiesin mineralnych.

Osadnik wstępny powinien mieć pojemność czynną równą co najmniej stokrotności obliczeniowego przepływu nominalnego. Stopień oczyszczania ścieku jest dopasowany do wymogów zharmonizowanej specyfikacji technicznej EN 858, a także z aktualnymi przepisami prawa. Do separatorów nie mogą być wprowadzane ścieki bytowo – gospodarcze, ługi myjące, a także oleje mineralne wyglądające jak trwała emulsja. Szczegółowe informacje w temacie wykorzystania separatorów opublikowane są na stronie www. Można także dowiedzieć się kwestii szczegółowych od sprzedawców. Jeśli będzie to kiedyś konieczne, wskazana marka zaproponuje też serwis separatorów substancji ropopochodnych.

Separatory bardzo dobrze wywiązują się ze swojej roli, jaką jest oddzielenie substancji ropopochodnych od wody przed wpłynięciem do kanalizacji. Umożliwią to dwa procesy: koalescencji oraz rozdziału ciał stałych. Wówczas, w wyniku przepływu ścieków przez specjalnie dopasowane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe łączą się w duże skupiska i następuje flotacja substancji ropopochodnych i zgromadzenie się zanieczyszczeń na powierzchni zwierciadła wody.

Nowocześnie zaprojektowane separatory nie dopuszczają do zanieczyszczenia zbiornika, bo po przekraczaniu wyznaczonego poziomu gęstości automatycznie zamyka się w nich odpływ nominalny. Do wyboru jest parę modeli separatorów, czyli można wybrać ten, jaki spełnia jego oczekiwania użytkowe. Niektóre z nich mają obejście burzowe, co podnosi przepustowość nominalną, żeby w wypadku intensywnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłukiwała powierzchnie zaolejone.