Dawniej okres ubiegłego roku kalendarzowego obfitował w stworzonym przez nas państwie w zakupy aut z kratką. Minione miesiące przypominały nawet swoiste szaleństwo Polaków w powyższym aspekcie. Przyczyną zaistniałej sytuacji była planowana na styczeń bieżącego roku zmiana regulacji prawnych, dotyczących potrącenia podatku VAT. Odbiorcy wehikułów z kratką mieli do tej pory możliwość odliczenia całej sumy podatków od towaru oraz usług, a aktualnie mogą to uczynić wyłącznie w sześćdziesięciu procentach należnego państwu VATu. Podatnicy wobec tego znowu stracili część własnych praw, a ustawę przekonstruowano na ich niekorzyść.

W tej chwili z naliczonego podatku nie wolno odliczyć więcej, niż 6 tysięcy złotych, a branża automobilowa rejestruje spadek sprzedaży określonych modeli wozów. Bariery nie dotyczą tylko aut ciężarowych(o dopuszczalnej masie zupełnej powyżej 3,5 tony). W wypadku zakupu takich pojazdów nadal można odliczyć pełny podatek oraz VAT od paliwa niezbędnego do ich poruszania się po drogach – tu pomoże Voal-lublin.pl. Polacy żyją aktualnie w dobie emigracji i licznych podróży zarobkowych po za granice terytorium naszego kraju. Wielokrotnie również z czasowych pobytów zagranicznych powracają do Polski zakupionym na obczyźnie samochodem. Wtedy właśnie nadchodzi dla nich skomplikowany moment zarejestrowania pojazdu we należytym polskim urzędzie.

Istniejący spór prawny dotyczy akcyzy.Jakim sposobem najprędzej po przyjeździe powinniśmy wystąpić ze stosownymi wnioskami do stosownych narządów, żeby przejść pozytywnie przez procedurę rejestracji naszego auta. Naczelnik Urzędu Celnego zobowiązany jest wydać nam zaświadczenie, stwierdzające zwolnienie pojazdu od akcyzy, jaką uiściliśmy w innym państwie. Urząd Skarbowy tudzież powinien poświadczyć brak obowiązku opłaty podatku od towarów oraz usług z tytułu przywozu środka transportu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Nie zapominajmy niemniej jednak, że wydane zaświadczenia posiadają ważność tylko jeśli chodzi o naszą idealną osobę. Świadczy to, że nie zarejestrujemy samochodu np. na małżonka czy też dziecko.