Ktokolwiek z nas niegdyś odejdzie. Nie da się tego ani przewidzieć, ani zaplanować. Śmierć dotyczy każdego człowieka, nie ma tu znaczenia czy jest to rolnik, górnik czy jednostka realizująca się w innym zawodzie. Rolnikowi ubezpieczonemu w KRUS przysługuje zasiłek pogrzebowy. Rzecz jasna taki zasiłek należy się rodzinie zmarłego, a konkretnie mówiąc osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Jeżeli wydatki pogrzebu zostały pokryte przez wyżej zamienione osoby wówczas to im zwracane są pieniądze wydane na pochówek – to im wypłacany jest zasiłek pogrzebowy. Wysokość takiego zasiłku nie może przekraczać wyznaczonej kwoty. W wypadku, kiedy wydatki pogrzebu przykrywane są przez jednostki, organizacje lub osoby niespokrewnione w owym czasie wielkość zasiłku funeralnego jest równa poniesionym, uwiecznionym wydatkom, nie przekraczającym niemniej jednak wskazanej ustawowo sumy. W wypadku, kiedy wydatki pokrywane są przez więcej niż jedną osobę w owym czasie zasiłek pogrzebowy jest rozdzielany proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Jaka jest suma zasiłku pogrzebowego?

Kwoty wszelkich zasiłków, akcesoriów oraz świadczeń są ściśle określone, co potwierdza zielen.pl – zakład pogrzebowy gdańsk. O tym, jaka jest wysokość konkretnego świadczenia wolno dowiedzieć się z przeróżnych źródeł, w tym chociażby ze witryny internetowej KRUS -u. Na dzień dzisiejszy kwota zasiłku żałobnego wynosi 4.000 zł. Osoba, jaka poniosła wydatki pogrzebu ma oznaczony czas na to, żeby z takowych kosztów rozliczyć się oraz tym samym dostać zasiłek pogrzebowy. Czas po jakim wygasa szansa złożenia wniosku o uzyskanie zasiłku pogrzebowego to 12 miesięcy.

Mamy wobec tego rok czasu na to, by taki wniosek złożyć do stosownego urzędu, rozliczyć się z kosztów poniesionych na pogrzeb oraz by zasiłek pogrzebowy zdobyć. Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o zasiłek pogrzebowy? Niestety, nawet w tak kłopotliwych dla nas chwilach, jak Śmierć naszych bliskich konieczne jest zachowanie wiarygodnych formalności. Nie jest to dla nas proste lecz nie ominiemy w żaden sposób takich zasad. Wszystko ma obowiązek odbywać się zgodnie z rozporządzeniami, zgodnie z wskazanymi normami.