Wszyscy, z którymi rozmawialiśmy, zauważyli, że chociaż przyjmowanie wielu leków ma wiele wad, można również uzyskać określone korzyści. Zapytaliśmy ich również, jakie są „najlepsze” i „najgorsze” rzeczy w przyjmowaniu wielu leków. Skutki uboczne leków i znalezienie skutecznych sposobów pamiętania o ich przyjmowaniu są często wymieniane jako najpoważniejsze wady przyjmowania wielu leków.

Dla wielu osób sama liczba przyjmowanych leków jest najgorszą rzeczą w ich lekach. Opisują również zmęczenie niezbędnymi i nieustępliwymi rutynowymi lekami i wiedzą, że będą zależni od leków do końca życia.Dla niektórych osób przyjmowanie wielu leków jest wyraźnym i widocznym przypomnieniem, że nie są one w pełni zdrowe. Dowiedz się jakie są popularne zawody lekarskie w medycynie.

Co oznacza przyjmowanie dużej liczby leków?

Mary najbardziej przeszkadza ilość przyjmowanych leków. Leki Briana przypominają mu, że za każdym razem, gdy je przyjmuje, cierpi na szereg schorzeń. Uważa również, że rutynowe przyjmowanie leków i dostosowywanie ich w razie potrzeby może być męczące. Natmoast Niall czuje, że jest zależny od wielu leków, a ponieważ jest jeszcze młody, przypominają mu, że wraz z wiekiem będzie ich więcej.

Skomplikowane schematy leczenia i dezorientacja. Skomplikowane schematy leczenia wymagają pracy i mogą powodować dezorientację. Ponadto niektórzy ludzie nie rozumieją zmian w swoich lekach: nie zawsze są pewni, że przyjmują właściwą rzecz lub stosują właściwą dietę. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy leki nie są szczególnie skuteczne, ponieważ nic nie wskazuje na to, że działają. Dla nich to najgorsza rzecz w przyjmowaniu tylu leków.

Jane odkryła, że praktyczność zarządzania lekami była dla niej najgorsza, zwłaszcza gdy dokonano zmian, a ona nie rozumie powodów. Diana nie jest pewna, czy jej leki działają wystarczająco, aby leczyć jej problemy zdrowotne. Czuje, że niektórzy lekarze lekceważą ją, kiedy próbuje z nimi porozmawiać. Osoby poddające się hemodializie domowej mają dodatkowy czynnik do rozważenia w odniesieniu do ich leków. Muszą ograniczyć przyjmowanie płynów, co może być trudne, gdy zażywają również tabletki lub kapsułki.

Główna korzyść: ratowanie lub przedłużanie życia

Dla wielu osób nie ma „najgorszej” rzeczy w przyjmowaniu wielu leków, ponieważ mają niewiele lub nie mają żadnych problemów ze swoimi lekami. Zażywanie ich leków przynosi korzyści każdemu, z kim rozmawialiśmy. Czasami nie są to najpilniejsze aspekty ich leków – korzyści były osiągane pewnym kosztem. Najważniejszą korzyścią dla wielu ludzi jest to, że ich leki uratowały i/lub przedłużyły im życie.

Złagodzenie objawów. Dla wielu osób ulga w objawach choroby była najbardziej korzystnym aspektem ich leków.Niall wie, że postępuje właściwie ze swoimi lekami ze względu na zmniejszenie objawów, a także wyniki badań.Lyn doświadczyła znacznej ulgi w bólu dzięki swoim lekom, co miało pozytywny wpływ na wszystkie dziedziny jej życia.

Umiejętność robienia dobrych rzeczy

Ponieważ leki pomogły ludziom wyzdrowieć i zmniejszyć ich ból, są oni w stanie robić to, co chcą i żyć tak, jak sobie życzyli. Nancy jest w stanie prowadzić aktywne życie po osiemdziesiątce dzięki swoim lekom. Lyn wie, że nie byłaby w stanie robić rzeczy, które chce robić, gdyby nie jej lekarstwa.Stan Karen oznacza, że ponownie oceniła, co jest dla niej ważne i czego chce od życia. Leki pomagają jej osiągnąć te rzeczy. Proaktywne dbanie o swoje zdrowie. Dla niektórych osób przyjmowanie leków oznacza, że mogą coś zrobić ze swoim stanem.

Diana nauczyła się, radząc sobie ze swoimi warunkami, że może przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem i życiem. Teraz czuje, że jest w stanie pomóc innym ludziom zrobić to samo.Niektórzy ludzie po długim i żmudnym procesie znaleźli odpowiednią kombinację leków i w końcu czują się dobrze. Ma to ogromne korzyści dla ich jakości życia. Jane miała długą i trudną drogę, aby znaleźć odpowiednią kombinację leków, które będą dla niej skuteczne. Czuje, że jej życie naprawdę dopiero się zaczyna, teraz, kiedy czuje się tak dobrze.

Nie można wymagać od pacjentów, aby z wyprzedzeniem znali ryzyko i korzyści związane z lekami, które mają być przepisywane. Obowiązkiem lekarzy i pielęgniarek przepisujących lek oraz farmaceuty wydającego leki jest upewnienie się, że pacjent naprawdę rozumie przed rozpoczęciem leczenia ryzyko i korzyści płynące ze stosowania leków. Jednak pacjenci mają również obowiązek zapoznać się z ulotką, poinformować lekarza lub pielęgniarkę przepisującą lek o wszelkich innych lekach, które mogą przyjmować, w tym preparatach OTC i preparatach ziołowych, oraz poinformować farmaceutów przed zakupem tych preparatów o wszelkich przepisane leki, które mogą przyjmować.

Uznaje się, że te sugestie mogą trwać dłużej niż przeciętna, trwająca siedem i pół minuty konsultacja z lekarzem rodzinnym. Jednak znaczenie dla pacjentów większego zrozumienia zagrożeń i korzyści związanych z lekami ma teraz zasadnicze znaczenie. I wreszcie, trzeba także uświadomić sobie politycznie, że zarówno pacjenci, jak i profesjonaliści potrzebują czasu, aby upewnić się, że pacjenci rozumieją ryzyko i korzyści płynące z przyjmowanych leków.